LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es
Живот за
брадатия лешояд
Възстановяване на брадатия лешояд и подпомагане на успешно върнатия черен лешояд в България, осъществяван с подкрепата на програма Лайф на Европейския съюз.
Виж още
Живот за<br>брадатия лешояд

Новини

Стани част от завръщането на БЪЛГАРСКИЯ СИМВОЛ

Със съвместните усилия на всички участващи партньори тази мечта е на път да се сбъдне!
Направи дарение
Подобряване на условията за гнездене

Подобряване на условията за гнездене

Поставяне на изкуствени платформи за гнездене на черен лешояд;
Пилотно управление на гори за създаване гнездови местообитания за черен лешояд в дългосрочен план.
View
Подобряване на хранителната база

Подобряване на хранителната база

Подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство.
Реинтродукция на балканската дива коза в ПП „Сините камъни“;
Подсилване популациите на планински кеклик, лалугер и сухоземните костенурки в ключовите зони на проекта.
View
Намаляване на заплахите

Намаляване на заплахите

Обезопасяване на опасни електричести стълбове за намаляване смъртността от токови удари.
Дейности за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу природата, като залагане на отровни примамки, бракониерски отстрел, повишаване капацитетета на отговорните национални институции и други.
View
За възстановяването на брадатия лешояд и подсилване на популацията на черния лешояд в България ще се работи и в много други ключови направления
За нас
За нас
За нас

За проекта

„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни. Координираща организация: Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД, Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния.

Благодарни сме на правителствата на Естремадура и Андалусия, Испания, които ще предоставят безвъзмездно черни лешояди за освобождаване в България!
Брадатите лешояди за освобождаване в България ще бъдат осигурени от VCF, които координират (EEP) Размножителната програма на затворено за брадатият лешояд.
Виж още

Партньори