LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Целеви видове

default
Проектът „Живот за брадатия лешояд“ има за цел да възстанови популацията на брадат лешояд (Gypaetus barbatus) и черен лешояд (Aegypius monachus) в България и на Балканите.