LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es
default
Симеон Марин
Симеон Марин
Зелени Балкани
Координатор природозащитни дейности
e-mail:  smarin@greenbalkans.org
моб. тел. 088 9223173
Емилян Стойнов
Емилян Стойнов
Фонд за дивата флора и фауна

e-mail: pirin@fwff.org
моб. тел. 0878573335
Жозе Таварес
Жозе Таварес
Фондация за опазване на лешоядите (VCF)
ръководител на проекта от страна на VCF
e-mail: j.tavares@4vultures.org
Георги Стоянов
Фондация Екообщност

e-mail: bpps@abv.bg
моб. тел.: 0878734503
Николина Цолова
СЗДП- Враца
експерт Информация, комуникация и връзки с обществеността
e-mail: pr@szdp.bg
моб. тел: 0878716470