LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Информация

default
ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ние от Зелени Балкани разчитаме на Вашата подкрепа и щедрост, за да осъществяваме нашите дейности за опазване на природата. Затова искаме да сме напълно откровени към Вас относно предоставянето на лични данни – защо са ни необходими и как ще ги обработваме.
Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас и винаги ще се стараем да подхождаме отговорно, за да защитим Вашата лична информация.
Политиката за защита на личните данни* се прилага за всяка лична информация, която ние събираме от Вас или обработваме.

*лични данни – това е всяка една информация, която по някакъв начин може да Ви идентифицира.
Моля, прочетете политиката внимателно, за да разберете как ние събираме Вашата лична информация, как я използваме и съхраняваме.
Личните данни, които събираме са две групи:
 1. Лични данни, за които е налице правно основание за тяхното обработване
 • Вие доброволно ни предостявате Вашите данни в следните случаи:
 • Когато искате да станете наш доброволец/член;
 • Когато искате да направите дарение в помощ на природата;
 • Когато искате да вземете участие в организирано събитие или проучване.
      2. Данни, които могат да се събират автоматично за посетителите на нашия уебсайт.
Какви данни събираме и обработваме:
 • Лична информация, като трите Ви имена, адрес, e-mail, телефонен номер (мобилен и/или стационарен);
 • Наименование на организацията или институцията, в която работите;
 • Дата на раждане (само при желание от Ваша страна да ни предоставите);
 • Държава и/или населено място;
 • Информация, която може да бъде събирана автоматично от Вашия компютърен софтуер – IP адрес, операционна система, тип  на браузъра и друга техническа информация.
Защо са ни необходими Вашите лични данни?
Причините за обработка на Вашите лични данни, събрани чрез нашия уебсайт, са както следва:
 • За да потвърди Вашето съгласие с условията за използване на greenbalkans.org, както и неговата правилна употреба;
 • За да се уверим, че сайтът работи правилно и ефективно на всички Ваши мобилни устройства;
 • За да Ви изпращаме новини и информация за всички наши изминали и предстоящи събития. Така ще имате възможност да оцените нашата работа и да вземете активно участие в опазването на природата;
 • За да изпълним нашите задължения към Вас (в случай на дарение), както и да сме в съответствие със задълженията, определени ни по закон;
 • За да Ви отправим покана за участие в наши събития и активности;
 • За да Ви поканим да участвате в проучвания, които провеждаме;
 • За да съхраним информация за Вашите предпочитания, което ще ни подпомогне да Ви информираме за желани от Вас събития, активности и новини;
 • За да отговорим на Ваши запитвания;
 • За да разрешим възникнали казуси.
Как събираме и обработваме информацията?
Вашата лична информация се събира с Вашето доброволно съгласие за изпълнение на дадено споразумение/договор (обикновено за доброволен труд или дарение) или автоматично от Вашия софтуер при посещение на нашия уебсайт.
При събирането на Вашата лична информация, причините винаги ще бъдат разяснявани разбираемо.

Събираме ли информация от деца/непълнолетни?
Ние не събираме и обработваме данни на непълнолетни лица. Ако все пак под някаква форма съхраняваме информация за такива лица, то би било единствено след съгласието на родителя или настойника на детето.

Колко дълго пазим Вашите лични данни?
Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период, необходим за осъществяването на изброените по-горе цели или за период, установен по законов ред. В случай на изтичане на този период, Вашите данни ще преминат в анонимна форма и ще могат да се използват само за статистически цели.

Вашите права
Правата на вашите лични данни са определени законово. Ако желаете да упражните някое от тях, моля да се свържете с нас. Имате правото на:
 • Достъп до Вашата лична информация
 • Имате правото да изискате достъп до Вашите лични данни. Това ви позволява да получите копие от информацията за Вас, която ние съхраняваме.
 • Желаете да коригирате Вашите данни
 • Можете да заявите коригиране на информацията за Вас, която съхраняваме, ако сметнете че е некоректна.
 • Заявяване за изтриване на Вашите данни
 • Имате право да заявите, че желаете да изтрием иформацията за Вас, която притежаваме. Необходимо е да отбележим, че може да възникнат ситуации, в които желаете да премахнем Вашата лична информация, но сме ограничени законово.
Заявяване за преносимост
Имате правото да получите Вашите данни в удобен за Вас вариант, с цел да ги прехвърлите на друг администратор.
Моля, имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността ви, за да обработим конкретно Вашето искане.
Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.
Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни в случай, че:
 • Сте дали своето съгласие за това;
 • При други обстоятелства, ако имаме право да направим това по закон.
Правата на потребителите се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).
В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, потребителят има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане - да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Защитени ли са личните Ви данни?
Ние прилагаме оптималните технически и организационни инструменти и мерки, за да защитим Вашите данни. Нашите мерки за сигурност са обновявани непрестанно, за да бъдат в крак с технологичния напредък и да предотвратяват недобронамерени манипулации, загуба или унищожаване на информацията.
Информацията се съхранява на защитен криптиран сървър и е достъпна само от служители на сдружението, определени да обработват лични данни.

Бисквитки
Ние използваме бисквитки, за да събираме информация, но не с цел рекламиране или популяризиране.
За да е възможно нормалното и бързо функциониране на интернет страницата на Зелени Балкани се използва технологията на "бисквитките" (cookies). Това са малки кодове, обикновено съхранявани върху твърдия диск на компютъра, позволяващи персонализирането на даден уебсайт за всеки потребител чрез запазването на информация за посещенията в него. Можете да настроите интернет браузъра, който използвате да не приема бисквитки и това ще се отнася и за страницата на Зелени Балкани. Ако деактивирате бисквитките на нашата интернет страница, тя ще продължи да работи, но без възможността да се използват някои нейни функционалности.

Информацията, съхранена в който и да е такъв файл в рамките на интернет страницата, се отнася само до техническото използване на интернет страницата. За повече информация относно „бисквитките”, моля, посетете: www.allaboutcookies.org.

Как да се свържете с нас
Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на:
e-mail: office@greenbalkans.org
телефон:  032 /62 69 77, 032/62 69 15
или по пощата на адрес: гр. Пловдив, ул. „Скопие“ №1, офис 10