LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es
default

Форма за наблюдение на лешояди

Ако сте наблюдавали лешояди, може да попълните формата с информация по-долу. Наблюденията и събраните данни ни дават възможност за по-добро разбиране на обхвата на разпространение на видовете и създава основна информация за учените относно биологията на видовете.