LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Чрез Paypal

 

Чрез банков превод

 Ако желаете да ни подкрепите,  това може да направите във всяка банка или в някой от клоновете на Пощенска Банкa, където е нашата сметка.
Изпращайки парите по банков път, в частта "основание", трябва да напишете "По проект "Живот за Брадатия лешояд LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869"
 
Банкова информация:
Пощенска банка
СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора”
IBAN BG53 BPBI 8170 1603 3795 30 в лева
IBAN BG89 BPBI 8170 1605 3232 47 в евро
BIC: BPBIBGSF