LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es
default
 „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни.
Координираща организация: Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД,  Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния.

 
Сдружение "Зелени Балкани - Стара Загора"
Сдружение "Зелени Балкани - Стара Загора"
Фонд за дивата флора и фауна
Фонд за дивата флора и фауна
Фондация за опазване на лешоядите (VCF)
Фондация за опазване на лешоядите (VCF)
ЕВН
EVN Енергоразпределение ЮГ ЕАД
Дирекция Природен Парк "Сините камъни"
Дирекция Природен Парк "Сините камъни"
СЗДП
Северозападно Държавно Предприятие - Враца