LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
*
29.01.2024

Пет двойки картали заемат гнездата си в Котел

Част от половозрелите картали в Котленска планина вече се държат в двойки и постепенно заемат изкуствените гнезда, които бяха изградени в проекта Живот за черния лешояд.

Трите двойките от 2023 се запазват в същия формат, като през 2024 има още две двойки, които се ухажваха миналата година, но сега вече достигнаха полова зрялост.

Във Врачанска планина се очаква загнездване на 6-7 двойки черни лешояди през 2024 г.

Карталите в Котел са маркирани и следени от екипа ни. Те са наблюдавани и заснемани от екипа ни и благодарение на румънския доброволец Корнел Которогеа. Имаме почти пълен класьор със снимки на черните лешояди трайно и временно пребивавали в Котел през 2023. Тези снимки ни помагат да разпознаваме отделните индивиди, дори и да не са маркирани – само по специфичните белези на перата им (нещо като пръстови отпечатъци) или т. нар. „визуално маркиране“ (Stoynov, Peshev et al. 2015). Повечето от тези белези са временни и актуалните особености на всеки индивид трябва да се обновяват периодично с нови снимки.

Районът около овцефермите на ФДФФ е често посещаван от различни видове хищни птици. Скалният орел успешно съжителства с лешоядите, като смело отстоява своята част от овчите останки.

Източник на новината: Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ)
За допълнителна информация: Фонд за дивата флора и фауна - е-mail: pirin@fwff.org