LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Подкрепящи организации

default
Размножителната програма на затворено за брадатия лешояд (EEP)
         
Размножителната програма на затворено за черния лешояд (EEP)
      

AMUS

 
Министерство на околната среда и водите


 
Изпълнителна Агенция по Горите към МЗХ


 
Югоизточно Държавно Предприятие - Сливен
 
Дирекция Природен Парк "Вранчански Балкан" 
НЛРС-СЛРБ

НЛРС-СЛРБ вкл. Сдруженията: Котел, Сливен, Враца, Миджур, Шумен, Айтос и Свиленград
Фондация Карталско Гнездо 
Bulgarian Animal Transport