LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
*
01.06.2024

Северозападното горско предприятие проведе среща с две ловнорибарски сдружения, по повод опазване на популациите на лешоядите

Дейностите по проект  „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE), изпълнявани от Консорциум с участието на Северозападно държавно предприятие – Враца, бяха представени накратко в рамките на Общото събрание на Сдружение „Ловно-рибарско дружество-Враца на 29 май и на Общото събрание на Сдружение „Ловно-рибарско дружество-Мездра-Роман“ на 31 май 2024г.

 Инж.Ивайло Ангелов (координатор на проекта) от страна на Северозападното предприятие  и инж. Александрина Джевелекова (експерт горско-стопанска дейност), запознаха председателите на дружинките с дейностите по проекта – подобряване условията за гнездене, намаляване на заплахите за лешоядите – обезопасяване на опасни електрически стълбове за намаляване смъртността от токови удари, дейности за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу природата –  като залагане на отровни примамки, бракониерски отстрел и др., маркиране и проследяване със сателитни предаватели, създаване на ефективна мрежа от местни поддръжници за спасяване на бедстващи лешояди и др.

Акцент в срещата бяха проблемите, свързани с опазване популацията на черните и белоглавите лешояди, които успешно са реинтродуцирани на територията на Врачански Балкан през 2020, 2021 и 2022г. Обърнато бе внимание на използването на отрови и бяха представени начините и координатите за ранно оповестяване при намиране на пострадали птици. Представителите на СЗДП-Враца напомниха на ловците, че използването на отрови срещу птиците е забранено, според Закона за Лова, Закона за биологичното разнообразие и още 4 закона, като нарушителите подлежат на санкции, според Наказателния кодекс.

Ловците бяха запознати с ролята на черните и белоглави лешояди като санитари в природата и техния начин на живот. Представители на дружинките споделиха, че са имали наблюдение на птиците в района на Искърското дефиле.
Инж. Ангелов обясни, че черните лешояди са внесени от Испания, където имат най-големи популации, и настаняването им в адаптационни волиери бе осъществено от природозащитната организация „Зелени Балкани“ по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“. Той припомни, че крайната цел на проекта е да се възстанови от списъка на изчезналите видове брадатия лешояд в България и на Балканите, както и да се завърши реинтродукцията на черния лешояд в България, като гнездящ вид.

Източник на новината - Северозападно горско предприятие - www.szdp.bg