LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
***
26.09.2023

7-годишен международен проект цели завръщането на брадатия лешояд – символ на българската природозащита

На 25 септември 2023 г. в София дадохме официален старт на „Живот за брадатия лешояд“, чиято цел е да върне изчезналия от природата брадат лешояд. Инициативата е на Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД, Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Асоциация Милвус Груп от Румъния. Проектът е съфинансиран от програма LIFE на ЕС.

Събитието уважиха официалните гости: г-н Мигел Ейне - Съветник на Испанското посолство в България, Николай Сиджимов – зам.-министър, Министерство на околната среда и водите, както и партньора ни от Фондацията за опазване на лешоядите – Жозе Тавареш, които изказаха своите приветствия за успешното начало на проекта, както и подкрепа за бъдещите дейности.

„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни. Международният екип от експерти е допринесъл за връщането на лешоядите в няколко Европейски страни. В България, дейностите са част от План за действие за възстановяване на лешоядите на Балканския полуостров и дългосрочна консервационна програма, реализирана повече от 20 години.

Над 70 гости уважиха събитието, даващо старт на дейностите на проекта. Някои от тях задаваха въпроси към партньорите, а други отправяха поздравления, сред които бяха представители на Югоизточно държавно предприятие – Сливен; Дирекция Национален Парк „Централен Балкан“; НПМ-БАН, София; ИБЕИ-БАН; Зоопарк София и много други колеги. Проф. д-р Златозар Боев сподели любопитна история, разказана от своя баща – Николай Боев, как е създал символа на природозащитата в България – профил на брадат лешояд в къщичка. Самият Николай Боев като член на Съюза за защита на родната природа е изрисувал профилното изображение на брадат лешояд, който се поставя на табелките за резервати и вековни дървета и се превръща в символ на природозащитата в България.

Освен дейностите за завръщане на брадатия лешояд на Балканите, друга основна част са дейностите по поддържане на популацията на черния лешояд, който наскоро върнахме в природата на България. Планирани са освобождавания на 70 черни лешояди в различни части на страната, които да подсилят създадената популация в България.

Повече за проекта и бъдещата ни работа може да научите тук: https://vultureslife.greenbalkans.org/Zapochva-proekt-za-vazstanovyavane-na-bradatiya-leshoyad-v-Balgariya-i-na-Balkanite.-1-8038


Допълнителна информация:
Брадатият лешояд е изчезнал от българската природа в края на 70-те години на миналия век.  Причината за това е изчезването на пасищното животновъдство, използването на отрови в дивата природа, както и погрешните политики за системно унищожаване на хищни птици и лешояди. Това е довело до изчезването на черния лешояд и брадатия лешояд в страната и почти пълното изчезване на египетския и белоглавия лешояд. В следствие на това има огромни щети за природата и икономиката, тъй като е нарушена екологичната им функция на „санитари в дивата природа“, което в крайна сметка води до епидемии и смъртност сред дивеча и домашните животни.
От самото създаване на Зелени Балкани, завръщането на брадатия лешояд е една от мечтите и целите на създателите на организацията. Съвместно с партньорите ни от Фонда за дивата флора и фауна, Дружеството за защита на хищните птици, Фондацията за опазване на лешоядите – VCF, EURONATUR, десетки зоопаркове от цяла Европа и стотици дарители, екипът успя да възстанови белоглавия лешояд в Стара планина и Кресна, както и да върне в българската природа черния лешояд. Сега е последния етап от работата по възстановяване на едрите лешоядни птици в небето на България, като се пристъпва към реинтродукцията на брадатия лешояд.

Надяваме се с подкрепата на всички граждани да възстановим този изключително красив и полезен вид – брадатия лешояд“, сподели Ивелин Иванов – ръководител на проекта. „Вярваме, че заедно ще допринесем за ЗАВРЪЩАНЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРСКИ СИМВОЛ“.

Повече за проекта, може да научите на сайта му https://vultureslife.greenbalkans.org/
Продължителността на проекта е 7 години (август 2023–юли 2030 г.) Бюджетът е: 5 173 446.71 EUR, от които Европейският съюз осигурява съфинансиране от 3 880 085.05 EUR.

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

За контакти:
Ивелин Иванов – ръководител проект „Живот за брадатия лешояд“
моб. тел. +359887589995
e-mail: iivanov@greenbalkans.org


Симеон Марин - координатор природозащитни дейности
+359889223173
e-mail: smarin@greenbalkans.org