LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
1
11.03.2024

България прие първата си пратка черни лешояди, част от новия проект за реинтродукцчия на картала и брадатия лешояд

9 черни лешояда /картали/ бяха дарени на страната ни от Регионалното правителство на Екстрамадура и Регионалното правителство на Андалусия. Птиците идват от дивата природа на Испания. Те са преминали процедури на рехабилитация или лечение, след като са пострадали по различни причини в дивата природа. Карталите са били напълно възстановени в различни рехабилитационни центрове и е преценено, че са способни да оцелеят на свобода, след което са транспортирани до България, със съдействието на испанската организация AMUS и Фондацията за опазване на лешояди – Vulture Conservation Foundation.

Това е първата пратка лешояди в рамките на новия проект “Живот за брадатия лешояд”, който цели да се реализира последния етап от възстановяването на едрите видове лешояди, заложена в План за действие за опазване на лешоядите на Балканския полуостров (BVAP), създаден през 2002г.

След като съвместния екип на Зелени Балкани, ФДФФ и Дружеството за защита на хищните птици успя да върне изчезналия за страната вид – черния лешояд, както и да възстанови белоглавите лешояди в Стара Планина и Кресна, сега следващата ни цел е да се стабилизира популацията на черния лешояд, както и да се възстанови символа на българската природозащита - брадатият лешояд. Дейностите на трите български организации бяха подкрепени от различни международни партньори, след които и редица зоопаркове, които даряват птици или средства за завръщането на видовете у нас.

Новия проект „Живот за брадатия лешояд“ обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни. Координираща организация: Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД,  Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния. Той е подкрепен от ЕК, със 75% от средствата, а останалите 25% трябва да бъдат осигурени с обществена подкрепа за завръщане на лешоядите.

Лешоядите са птици с изключителни ползи за обществото, тъй като в ролята си на „санитари на дивата природа“, ограничават разпространението на зоонози, сред популациите на дивите и домашните животни, каквато например беше фаталната за животновъдството епидемия от чума по свинете. Лешоядите също така обезвреждат напълно труповете от домашни животни, които понастоящем се обезопасяват от екарисажи, което коства на стопаните и икономиката стотици хиляди левове и значително замърсяване на околната среда.

За допълнителна информация:
Ивелин Иванов – Зелени Балкани, моб. тел. 0887589995
Христо Пешев – Фонд за дивата флора и фауна, моб. тел.  0897820785