LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
***
11.10.2023

Брадат лешояд от Спасителния център на Зелени Балкани бе изпратен в Испания

Мъжки брадат лешояд, отглеждан в продължение на четири години в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, бе изпратен в специализиран размножителен център за брадати лешояди във Валкалент в Испания.

Лешоядът бе предоставен на Спасителния център през 2019 година в рамките на Европейска програма за защитени видове (EEP), с идеята да бъде включен в размножителната програма за вида, когато достигне половата си зрялост. Тогава птицата бе едва на няколко месеца, но вече четири години по-късно дойде моментът да бъде събран със своята бъдеща партньорка, за да могат да свикнат един с друг. За да се осъществи срещата, мъжкият трябваше да пропътува дългия път до Испания, тъй като най-подходящата женска за него се оказа в испанския център Centre de Fauna Vallcalent.

В замяна на мъжкия, на Спасителния център на Зелени Балкани ще бъде предоставена двойка брадати лешояди, състояща се от птици, излюпени тази година. Транспортът на новата двойка ще бъде координиран от партньорите ни от Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) и Спасителния център за диви животни по проекта „Живот за брадатия лешояд“.Това ще бъде третата двойка от вида в България и дава големи надежди за връщането на брадатия лешояд в страната ни в дългосрочен план.

Контакти:
Ивелин Иванов - ръководител проект
моб. тел. +359887589995
и-мейл: iivanov@greenbalkans.org
 
Симеон Марин - координатор природозащитни дейности
моб. тел. +359889223173
и-мейл: smarin@greenbalkans.org

Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани
моб. тел: +359877999192