LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
1
28.02.2024

Черните лешояди загнездиха във Врачански Балкан за първи път от близо 100 години

Черните лешояди загнездиха във Врачански Балкан за първи път от близо 100 години. Двойката картали Патева и Бараба гнезди в естествено гнездо на територията на Природен парк “Врачански Балкан”.

Фактът съобщават екипа на Дружеството за защита на хищните птици, Фонда за дивата флора и фауна и Фондация Екообщност. Тази значима за региона новина е резултат от с системната работа на тези организации, Зелени Балкани и Дирекцията на природен парк “Врачански Балкан” довела до завръщането на вида в Западна Стара Планина. 

Както съобщихме по-рано в района са се сформирали вече 7 двойки, като това е първото гнездо на територията на природния парк и голям успех за парковата дирекция и организациите, работещи за завръщането на вида в страната.

Припомняме, че черния лешояд се завърна в страната, в резултат на дългосрочна консервационна програма, инициирана от Дружеството за защита на хищните птици, Фонда за дивата флора и фауна и Зелени Балкани, и подкрепена от Фондацията за опазване на лешоядите и редица международни партньори. Програмата е с финансиране от страна на  ЕК, редица европейски зоопаркове и донори, както и десетки дарители от страната и чужбина.

“Този успех е пример как съвместната работа между гражданските организации и институциите, могат да дадат отлични резултати за опазване на природата и в полза на обществото”, заяви Георги Стоянов от екипа на проект “Живот за брадатия лешояд”.

Допълнителна информация

 • Последното съобщение за гнездене на черни лешояди в района е от Атанасов през 1931г., като тогава е съобщено гнездене на птиците в района на Черепиш.
   
 • През миналата година в района на Западна Стара Планина имаше сформирани 4 - 5 двойки от вида, а тази година има вече 7, но същественото в случая е, че тази година има загнездване на територията на парка, което е за първи път  в историята и голям успех за защитената територия. В момента двойките се наблюдават и може да очаквате от нас още новини за гнездовия им успех.
   
 • Птиците Патева и Бараба са кръстени - Патева - на големия български орнитолог Павел Патев, а Бараба…  - на самия себе си  ;) (Речник на Българския език - Бараба - Работник, който троши камъни за настилка на шосета. 2. Разг. Пренебр. Бездомен, с лош външен вид човек). Изглежда, че съюзът между птица с името на научен работник и на общ работник е успешен ;)  и се надяваме те да ни зарадват с поколение.
   
 • Птиците Патева и Бараба са дарени на България от Испания - регионалното правителство на  Екстрамадура, за да се завърне вида и у нас. На страната се даряват рехабилитирани птици, които са паднали от гнезда или са имали други проблеми и са възстановени, и способни на живот в дивата природа.
   
 • Патева е излюпена през май 2020г. Първоначално е приета в  спасителен център Los Hronos от Finca Los Badillos. Преминава курс по рехабилитация в спасителния център на организацията AMUS.  През март 2021 пристига  в България и е настанена във адаптационна волиера във Врачански Балкан. 
   
 • Бараба е излюпен през 2018г. Постъпила е в центъра CRFS Los Hornos  през септември 2018, като дезориентиран и изтощен. През 2019 е изпратен в България, адаптиран във волиера и пуснат на територията на  Врачански Балкан през май 2020.
Към новината са използвани снимки на Георги Стоянов.


За контакти от страна на проект "Живот за брадатия лешояд"
Георги Стоянов -  полеви сътрудник - Враца, моб. тел. 0878734503


За Дирекция на природен парк "Врачански Балкан"
Оля Генова - сътрудник публичност, моб. тел. 0885367784