LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
снимки: ДПП "Сините камъни"
13.12.2023

Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани

На 8-ми декември, за втори пореден път, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани пред  ученици от Профилирана природо – математическа гимназия „Добри Чинтулов” и техния преподавател Росица Делчева. Акцията се проведе във волиерата за адаптация и освобождаване на лешояди – стопанисвана от Зелени Балкани, на територията на ПП „Сините камъни“ . Дейността се осъществява в рамките на проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE)

Ръководителят на проекта - Ивелин Иванов изнесе запленяваща лекция за десетилетните усилия за  завръщането на белоглавите лешоядите (Gyps fulvus), черния лешояд (Aegypius monachus) и предстоящите дейности за завръщането на брадатия лешояд (Gypaetus barbatus).

След това Красимир Цуцов – Координатор за Дирекция на Природен парк „Сините камъни”, разказа на учениците за дейностите от страна на парковата дирекция за завръщането на лешоядите от 2009 г. до настоящия момент и бъдещите дейности свързани с проекта.

Благодарение на професионални опръстенители, експерти от Зелени Балкани, бяха поставени крилометки и пръстени на два белоглави лешояда (Gyps fulvus). Някои от учениците взеха участие в акцията по опръстеняването.

Присъстващите ученици са  членове на клуб “Барабатус” и получиха печат за участие в мероприятието.

Новината и снимките са благодарение на ДПП „Сините камъни“ – оригиналния текст може да видите тук:
https://dppsk.org/%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%8a%d0%bd-3/

За контакти:
ДПП „Сините камъни“:
Красимир Цуцов – Koординатор за дейностите на ДПП “Сините камъни” по проект; моб. тел. +359885824803
Зелени Балкани:
Ивелин Иванов – ръководител проект; моб. тел: +359887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org
Симеон Марин – координатор природозащитни дейности; моб. тел: +359889223173; e-mail: smarin@greenbalkans.org