LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
***
05.12.2023

Екипът на проект „Живот за брадатия лешояд“ се включи в Балканското преброяване на белоглавия лешояд.

През първата събота на декември, под координацията на БДЗП, се проведе Балканското преброяване нощувките на белоглавия лешояд, в което се включи екипа на проекта „Живот за брадатия лешояд“ заедно с доброволци.

Нашите екипи бяха отговорни за няколко места – Кресненско дефиле, Врачански Балкан, Сините камъни, Котленска планина, Централен Балкан и Сакар.

В преброяването взеха участие 34 наблюдатели от следните организации: Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици, Фондация "ЕкоОбщност", Дирекция Природен Парк „Сините камъни“, Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан",ДНП „Централен Балкан“.

Общо бяха преброени 203 белоглави лешояда – с най-висока численост край Котел (93), следвани от Враца (53) и Кресна (50).

Благодарим на всички доброволци и колеги, които се включиха в преброяването!

За контакт:
Ивелин Иванов  – Ръководител на проект „Живот за брадатия лешояд“
моб.тел: +359887589995, e-mail: iivanov@greenbalkans.org
Симеон Марин - координатор природозащитни дейности
моб. тел: +359889223173; e-mail: smarin@greenbalkans.org