LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
***
05.10.2023

Mеждународен ден за наблюдение на брадатия лешояд – 14 октомври 2023

Международният ден за наблюдение е част от Международния мониторинг на брадатия лешояд, който се координанира от Фондацията за опазване на лешоядите (VCF). Започвайки от 2006 година неговата цел е координирано, едновременно преброяване на брадатите лешояди, което да позволи подробно проследяване състояние на популацията. Преброяването започва да се провежда първо в Алпите, към момента е обхванало Massif Central във Франция, Aude във Френските Пиренеи и Андалусия, Испания, а за 6-та поредна година провеждаме мониторинг и в България.

Подготвяйки се за възстановяването (реинтродукцията) на вида в България екипите на българските партньори от проект „Живот за брадатия лешояд“ – Сдружение Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Фондация Екообщност, СЗДП-Враца и ДПП "Сините Камъни" се присъединяват и тази година към инициативата. По традиция наблюденията се провеждат край площадките за подхранване на лешояди в местата за освобождаване на белоглавия и черния лешояд изградени в предишните проекти за реитродукцията им. Призоваваме всеки, който на 14-ти октомври се намира в откритите части на високите ни планини да регистрира (а по възможност и фотодокументира) и докладва за всеки наблюдаван лешояд.

Наблюденията и събраните данни ни дават възможност за по-добро разбиране на обхвата на разпространение на видoвете и генерира основна информация за учените относно нивата на оцеляване.

Със старта на проект „Живот за брадатия лешояд“ и всяка изминала година шансовете ни да забележим брадат лешояд над небето на България се увеличават!

Брадатият лешояд и реинтродукцията му в Европа.
Преди 200 години видът се е срещал във всички планини на Южна Европа от Западна Испания до Балканите. В следствие на комплекс от причини популацията на вида се свива до степен към началото на 20-ти век да е изчезнал в по-голямата част от ареала си.

Преследването на вида в Алпите довежда до пълното му изчезване там през 1913 г. В края на 70-те години на 20-ти век се заражда идеята за освобождаване в природата (реинтродукция) на малки отгледани от двойки живеещи на затворено – в зоопаркове и размножителни центрове. Първата птица от програмата е освободена през 1986. Единадесет години по-късно е регистрирано и първото загнездване в природата. Днес гнездящите двойки в Алпите са около 50, около 100 са двойките на Пиренеите, 2 двойки в Андалусия (също реинтродуцирани птици) и малки популации на Корсика и Крит.
 
А кога в България?
Още при създаването си, една от целите, които Зелени Балкани си поставя е реинтродукцията на брадатия лешояд в България. Със съвместните усилия на всички участващи партньори в проект „Живот за брадатия лешояд“ тази мечта е на път да се сбъдне!

Първите официални освобождавания на млади брадати лешояди планираме за 2025 г. Междувременно България продължава активно да участва в Програмата за размножаване на брадатия лешояд на закрито чрез двойките брадати лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
 
Повече за инициативата и резултатите от предходната година може да прочетете на английски от сайта на Фондацията за опазване на лешоядите (VCF):
https://4vultures.org/wp-content/uploads/2023/09/Report_IOD2022.pdfИзточник на картите и снимките:
https://4vultures.org/blog/bearded-vulture-in-europe-join-the-international-observation-days-2023-and-recap-2022s-results/?fbclid=IwAR21bIGetSVtM1KrMJaVAcv9bw1QW5l0nu1W-W6NNsjAH89RnL-8xngsPiQ

За контакти:
Симеон Марин – координатор природозащитни дейности
тел. +359889223173
e-mail: smarin@greenbalkans.org

Ивелин Иванов – ръководител проект „Живот за брадатия лешояд“
тел. +359887589995
e-mail: iivanov@greenbalkans.org


За контакти в другите държави: https://4vultures.org/blog/volunteers-needed-join-the-bearded-vulture-international-observation-days-2023-iod/?fbclid=IwAR1JoDbrK9-i5z7_3sQ9i_xWnQtfgUfdMVdWnLw7MoLXYdtU2UHlFQUM4YA