LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
***
06.09.2023

Международния ден на лешоядите около Враца

На Международния ден на лешоядите 2 септември 33 души на възраст от под 6 до над 60 години се включиха в разходка и организирано наблюдение на белоглави и черни лешояди в района на с. Долно Озирово в Природен парк „Врачански Балкан“. Участниците видяха 20 белоглави и един черен лешояд, няколко обикновени мишелова, както и една шипоопашата костенурка, което е интересна и рядка среща за този район.

Благодарим на всички за интереса и споделеното преживяване! Специална благодарност и на Росен Попов от Козлодуй и на Георги Стоянов за предоставените снимки.

Събитието е организирано от Фондация "ЕкоОбщност" в партньорство със Северозападно държавно предприятие и ДПП "Врачански Балкан" в рамките на проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE), който се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA).

Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

За контакти :
от страна на Фондация "ЕкоОбщност" : Георги Стоянов , моб. тел. 087 8734 503

от страна на Зелени Балкани: Ивелин Иванов - ръководител на проекта - моб. тел. +359887589995, iivanov@greenbalkans.org