LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
...
28.05.2024

Отпразнувахме 10 годишнината от завръщането на белошипата ветрушка в България и Деня на НАТУРА 2000

На 22 и 23 май екипът на Зелени Балкани по проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 отбеляза два празника – 10 години от завръщането на белошипата ветрушка в България и Деня на НАТУРА 2000!
 
За място на провеждане на събитието избрахме Стара Загора и Спасителния център за диви животни. На гости на празника ни бяха колеги, приятели и партньори от различни институции, природни и национални паркове и НПО от България и Гърция.
 
Първият ден бе разделен на презентационна част и посещение на Спасителния център за диви животни. По време на презентационната част екипът на Зелени Балкани представи на гостите различни проекти, които организацията изпълнява и чиито дейности са в рамките на екологичната мрежа НАТУРА 2000 - "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, LIFE19 NAT/BG/000804 LIFE FOR POMORIE LAGOON, „Живот за брадатия лешояд“ 101113869 LIFE22-NAT-BG, „Завръщане на ловния сокол в България“.
 
Втората част се проведе в двора на Спасителния център. Разказахме на гостите за работата си, демонстрирахме опръстеняване на белошипи ветрушки, а пред волиерата, дом на белошипите ветрушки, се проведе официалната церемония по случай 10 годишнината от завръщането на белошипата ветрушка в България. Там, освен приветствие от домакините, думата беше дадена и на официалните гости, представители на Министерството на околната среда и водите, Тракийски университет и мониторът на проектите по програма LIFE в България - ELMEN EEIG.
 
Празникът завърши с обиколка и разглеждане на съоръженията за отглеждане на белошипи ветрушки в Спасителния център, чаша авторски коктейл, приготвен специално за събитието и разбира се празнична вечеря!
 
Вторият ден продължихме с презентации с по-практическа насоченост – работа с диви животни, в това число и белошипи ветрушки - оказване на първа помощ, рехабилитация, методи на освобождаване. Гостите ни имаха възможност да разгледат различни постери, свързани с белошипата ветрушка от участия в научни събития у нас и в чужбина, както и да се насладят на изложбата "Голямото завръщане - 2".
 
А в самия край на срещата гостите ни бяха запознати с проект BESTbelt, изпълняван с финансовата подкрепа на Европейския съюз, в който Зелени Балкани партнира с турската организация "Обратно към природата" и германската фондация EuroNatur. Проектът е насочен към  опазването на редки видове птици, като царски орел и белошипа ветрушка, в граничните територии на България и Турция, които са част от инициативата Европейски Зелен Пояс.