LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
1
02.04.2024

Първа двойка черни лешояди загнезди в Природен парк "Сините камъни"

Първа двойка черни лешояди загнезди в Природен парк "Сините камъни"!!! Плод на близо 30 години труд на екипа ни.

Защо това е истинско събитие:
! Първа за природния парк, близо 60 г. след като видът се счита за изчезнал в района.
! Принос към завръщането на вида в страната, което започна със загнездването през 2021 г. и се разви до 20 двойки тази година (резултат от работата на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици).
! Двойката зае изкуствено гнездо направено от Мирослав Енев, Фондация „Карталско гнездо“ - наши партньори и съмишленици.
! Едната птица е Крушуна (PVC пръстен - НН), кръстена от нашия доброволец CornelCotorogea, дарител на средства за предавателя и.
! Втората птица е от дивата популация, привлечена от лешоядите, които пускаме в парка. Доказателство, че нещата се случват както е планирано и резултата от усилията ни дава резултат.
! Успех за Дирекцията на Природен парк "Сините камъни", която от години полага сериозни усилия за завръщане на изчезнали от природния парк видове.
! С тази двойка, тези които са снесли яйца стават от 10-11, а за такъв рядък вид, всяко яйце е безценно и дава надежда за завръщането му в природата.
! Повод за гордост за региона.

Благодарим на Фондацията за опазване на лешоядите (Vulture Conservation Foundation), регионалните правителства на Екстрамадура  и на Андалусия, за птиците, които осигуряват за завръщането на видовете в България, на всички партньори и приятели, които ни подкрепят! 

Разчитаме на всички граждани от района на Сливен и туристи в парка да опазим лешоядите - животни от изключителна полза за природата и обществото!

Скоро, се надяваме да върнем и символа на българската природозащита - брадатия лешояд - последната птица от вида е била убита именно в Сините Камъни. Защо пък едно ново начало, да не започне точно тук!...


За допълнителна информация:
Ивелин Иванов - Ръководител на проект "Бъдеще за брадатия лешояд" - моб. тел. 0887589995, е-mail: iivanov@greenbalkans.org