LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
подготовка на волиерата на лешоядите
20.10.2023

Подготовка на брадати и черни лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани за новия размножителен сезон

Днес в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани бе направена подготовка на двойките брадати и черни лешояди за новия размножителен сезон, както и редовен медицински преглед.

В момента размножителната програма на Спасителния център разполага с две двойки брадати и една двойка черни, чието здравословно състояние бе проверено от ветеринарните лекари и им бяха направени задължителните периодични манипулации по вътрешно и външно обезпаразитяване.

Клетките, в които се помещават птиците също бяха старателно почистени и снабдени с нови гнезда. Подготвена бе и клетка за третата двойка брадати лешояди, която се очаква да пристигне през ноември.

В дейността се включиха служителите от Спасителния център по проект “Живот за брадатия лешояд”, както и доброволци от Български младежки червен кръст – Велико Търново, за което искрено им благодарим.

За контакти:
Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани –  тел.  042 607741
Ивелин Иванов - ръководител проект; моб. тел: +359887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org
Симеон Марин - координатор природозащитни дейности; моб. тел: +359889223173; e-mail: smarin@greenbalkans.org