LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
*
07.05.2024

Пoлети с карталите на България

Вече трета година карталът – най-едрата и величествена птица в небето на България, отново гнезди в страната ни. Завръщането на картала стана възможно, благодарение на съвместните усилия на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици, подкрепени в рамките на няколко проекта, от програма Лайф на ЕК, редица европейски зоопаркове, Фондацията за опазване на лешоядите, дарители и международна експертна общност.

Днес, нови 7 лешояда ще бъдат пуснати на свобода, в района на Кресна, където Фонда за дивата флора и фауна, системно работи, повече от 20 години, за завръщане на лешоядите. 

Тези лешояди си търсят имена!
Избрали сме им първи имена, които да са характерни за района, но птиците си търсят кръстници, които да им дадат второ име.

Може да си изберете от тези първи имена и да добавите второ - Струма, Рила, Македония, Андалусия, Екстремадура ||, Кресна, Симитлия, Ракитна, Пеония,  Грамада, Пирин,  Вихрен, Крупник,  Вардар, Рилец, Мечкул, Влах / Влахина  Малеш, Илинден, Спартак.

Как може да дадете име на лешояд?
Избирате си птица от списъка. 
Дарявате сума за закупуване на сателитен предавател за маркиране на птицата (на стойност от 2500 лева). 
Избирате второ име, което може да е име на човек, фирма, организация.

Защо да го правите?

 • Защото сте запознати с усилията ни за завръщане на редките видове и ни подкрепяте
 • Защото цените българската природа и искате пряко да участвате в съхраняването 
 • Защото ви е любопитно какво се случва с птиците и искате да имате „своя птица“, която да следите
 • Защото искате името ви да „лети“ с една от най-величествените птици в България
 • Защото искате да направите реклама на фирмата/компанията си и да покажете, че тя е ангажирана в обществени каузи
 • Защото искате да направите нестандартен подарък, на който цените и чието име ще полети на крилете на лешоядите
 • Защото искате да допринесете за завръщането на картала в България
 • Защото осъзнавате важността на лешоядите в екосистемите, за икономиката и обществото
 • ...просто защото би ви харесало тези величествени птици да се вият в небето над вас, а вие да им се любувате и да знаете, че имате принос!

Защо е важно лешоядите да имат имена?
Защото така е по-лесно природозащитниците да ги запомнят в ежедневната си работа и да ги назовават, когато ги обсъждат - все пак е по-лесно да се запомни име, отколкото 3 буквен/цифрен код на пръстена…

Така птиците се „припознават от хората“ и съдбата им може да бъде проследявана по време на дейностите ни за публичност. 

Въпреки ограничения ни човешки ресурс, полагаме максимални усилия да информираме гражданите за съдбата на птиците и ефекта от дейностите за реинтродукция. 

Обществената подкрепа е важна за нас! Без нея, не можем да върнем успешно редките видове!

Защо са важни и необходими тези средства?
Основната причина за намаляването на лешоядите в Европа е храненето с отровени трупове, предназначени да убият хищни бозайници. България преживява сериозна заплаха през 50-те и 60-те години на миналия век, когато тровенето на вълците е официална държавна практика. Отровна примамка, изначално поставяна за вълци, е причина за масовите отравяния на лешояди в Южните Балкани, довели до смъртта на 446 лешояда за последните 30 години. Въпреки законовите забрани все още се случват инциденти с тровене на Балканите, особено в Гърция и някои части на България. Тези събития могат да застрашат усилията за възстановяване, както се вижда от инцидентите в Кресненския пролом  (2017 г.) и Искърския пролом (2019 г.), водещи до загубата на приблизително 58-60 белоглави лешояда. За да се предотвратят по-нататъшни загуби е важна бързата реакция, локализирането и отстраняването на поставената на място отрова и подходящата институционална намеса, които още липсват в цялост.

Затова в проекта използваме система за ранно предупреждение, базирана на интензивно GPS проследяване на лешояди, първоначално разработена в проекта LIFE14NAT/BG/649 и интензивно използвана в рамките на LIFE19 GIE/NL/001016. Той позволява 24/7 наблюдение на маркирани лешояди чрез смартфони, позволявайки ранна намеса за предотвратяване на масова смъртност и точно определяне на местоположението и времето на отравяне, за да се информират властите и да се премахне отровната примамка възможно най-бързо.

За да се осъществи това ни е необходимо всички пуснати на свобода картали да бъдат снабдени със сателитни предаватели. Ние не разполагаме със средства за всички птици.

Благодарение на уважението с което се ползваме, отличните ни проектопредложения и успешни дейности за момента, ние привлякахме средства от програма Лайф на ЕС (75% от общите необходими средства), които да се използват в обществена полза и без генериране на печалба, за опазване на природата на България! За да постигнем целите на проекта, ние трябва да набавим  25% от общите необходими средстват. В други страни, това става с помощ от държавата. В България, разчитаме за това на дарители и съидейници, в общата ни кауза за опазване на природата!

А какво ще направим ние?

 • Ще следим ежедневно птиците с предаватели
 • Ще реагираме при всяка потенциална опасност, ако преценим, че птиците са ранени, отровени, бедстващи
 • Ще популяризираме информацията за птиците, като пишем новини и публикации за съдбата им
 • Ще продължим в идните 7 години, да работим за отстраняване на заплахите за тях
 • Ще работим ежедневно, за да се подобрят условията за птиците – ще подхранваме, ще строим изкуствени гнезда, ще работим с ловци, туристи и други заинтересовани за предотвратяване на безпокойство, бракониерство и други заплахи
 • Ще изграждаме нови площадки, ще разселваме елени, ще реинтродуцираме дивата коза, ще развиваме пасищното животновъдство, ще работим да има хранителна база и да се възстанови естествената хранителна верига

Ако желаете да ни подкрепите,  това може да направите във всяка банка или в някой от клоновете на Пощенска Банкa, където е нашата сметка.
Изпращайки парите по банков път, в частта "основание", трябва да напишете "Полети на крилете на карталите":
 
Банкова информация:
Пощенска банка
СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора”
IBAN BG53 BPBI 8170 1603 3795 30 в лева
IBAN BG89 BPBI 8170 1605 3232 47 в евро
BIC: BPBIBGSF


Допълнителна информация
Инициативата е част от проекта ни, който цели укрепване на популацията на черния лешояд и завръщане на символа на българската природозащита – брадатия лешояд. 

Наименование на проекта: Живот за брадатия лешояд“

Уебсайт на проекта:  https://vultureslife.greenbalkans.org/

Партньори:  
Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора", Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД,  Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния.

Продължителност: 7 години (август 2023–юли 2030)


Контакти от страна на Зелени Балкани:
Елена Стоева - Доброволен сътрудник публичност   
моб. тел. +359887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org