LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
*
11.03.2024

Работна среща на екипа на проект "Живот за брадатия лешояд"

На 5 до 7ми март в Благоевград се състоя работна среща на екипа на проекта. На нея присъстваха представители на всички партньори,     а именно - Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ , Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД,  Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния.

По време на срещата бяха разисквани напредъка по проекта, предстоящите дейности, проблемите и предизвикателствата и начина за преодоляването им. На срещата присъства и Ивайло Зафиров, технически монитор на проекта от ELMEN EEIG,   които осъществяват наблюдението и мониторинга на проекта за ЕК - която финансира проекта с 75% от бюджета му. По този начин се осъществява независим контрол от страна на донора, който гарантира качественото изпълнение на дейностите на проекта, който е в обществена полза.

По време на срещата бяха посетени и обектите в района на Кресненския пролом и НП Пирин, където работи Фонда за дивата флора и фауна.

Като част от срещата, екипът ни посрещна и първата пратка черни лешояди, в рамките на проекта, доставена със съдействието на организациите AMUS и Фондацията за опазване на лешоядите - VCF, които са дарени на България от Правителствата на Екстрамадура и Андалусия.

За допълнителна информация
Ивелин Иванов - ръководител проект „Живот за брадатия лешояд“,  моб. тел. +359887589995, e-mail: iivanov@greenbalkans.org