LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
снимки: Община Сливен
13.12.2023

Ръководителят на проект „Живот за брадатия лешояд“ взе участие в работна среща за резерват „Кутелка“

В понеделник (11.12.2023 г.) се проведе работна среща за резерват „Кутелка“.

Срещата бе организирана от Отдел „Екология“ към община Сливен и РИОСВ Стара Загора като целта й беше да се обсъди защитата на резерват „Кутелка“ и позволените туристически маршрути по плана за управление. Поради липсата на действащ план за управление на Природен парк „Сините камъни“ се обсъди въвеждането на регулация на пешеходния и колоездачен планински туризъм и варианти за „споделени“ маршрути.

Ръководителят на проекта „Живот за брадатия лешояд“ – Ивелин Иванов взе участие, като представи дейностите на проекта на територията на ПП „Сините камъни“ -  реинтродукция на видовете - белоглав лешояд (Gyps fulvus), черен лешояд (Aegypius monachus), брадат лешояд (Gypaetus barbatus), дива коза (Rupicapra rupicapra) и орнитофауната в резерват „Кутелка“. В допълнение колегите от ДПП „Сините камъни“ също взеха участие с информация за дейностите си в проекта и стария план за управления на парка.

Предмет на подробна дискусия са били възможностите за определяне на седем „споделени“ /пешеходни и колоездачни/ маршрута в природния парк. Община Сливен е открила процедура за въвеждането и включването им в туристическата карта за екотуризъм. Окончателното решение за планинското колоездене ще се вземе след получаване на съгласувани становища за всеки маршрут от Дирекцията на ПП „Сините камъни“, РИОСВ – Стара Загора, Държавното горско стопанство и Регионалната дирекция по горите в Сливен.

Постигнато е било съгласие за премахването на туристически пътеки в резерват „Кутелка“, които не са съгласувани по процедура и не са одобрени в плана за управление на резервата /приет през 2016 г./. Това ще позволи да бъде намален безразборния човешки поток в защитената от закона територия. Общината, съвместно с РИОСВ, ще постави в резервата информационни табели и табла с регламентираните туристически маршрути.

В срещата взеха участие също и специалисти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, колоездачни клубове, туристическо дружество „100-те войводи“, Спортен клуб по ориентиране, Алпийски клуб „Сините камъни“, Планинската спасителна служба, фондация „Стария бряст“, местни сдружения и граждани.

Благодарим на Община Сливен за предоставената информация и снимки!
 
За контакти:
Мария Диловска – община Сливен - тел: 0885150672
Ивелин Иванов – Зелени Балкани, ръководител проект „Живот за брадатия лешояд“ – тел. 0887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org