LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
*
27.03.2024

Семейна солидарност

Така изглежда семейната солидарност и равенството на половете в птичия свят.

Това са графики на гнездовото поведение на гнездящите двойки картали и в частност на две от двойките, гнездящи в Котелско.Двойката Багатур и Каракачанка не могат да се откъснат от яйцата си. Както е видно от графиката те се сменят едва на три дни. Това не е много типично за вида, но ..така е в това семейство.
Виж, двойката Балкан и Добруджа са по-пъргави и нетърпеливи, и се сменят по няколко пъти на ден. 

Тези интересни данни имаме от сателитните предаватели на гърбовете на птиците. Според положението си върху гърба на птицата (кацнал-легнал), както и местоположението им, ние си правим изводи за тяхното поведение в дивата природа. Това си е един истински шпионаж в полза на природата и редките видове. Това също така ни позволява да следим птиците, с минимум разход на средства и най-вече без да ги безпокоим, сега, когато са най-уязвими.

Припомняме, че тази година вече 20 двойки гнездят в страната, след като видът се завърна в България. Това не стана лесно и се дължи на близо 20 години труд на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици, както и подкрепата на редица партньори и приятели от много страни.

Новият ни проект цели завръщането на брадатия лешояд, символ на природозащитата в България, като обединява усилията на 8 партньора от три европейски страни.

Вие също може да ни помогнете, в усилията ни да опазим карталите, например чрез даряването на средства за сателитни предаватели. Освен, такива чисто любопитни и научни данни, те са от изключително значение за успеха на процеса на реинтродукция. Именно такива предаватели ни помагат своевременно да установим, ако птицата бедства, и да опитаме да я спасим, както беше последния случай с блъсната на магистралата птица, или да предотвратим масови изтравяния, както беше преди години в Кресна, което би провалило над 20 години труд! Общото ни дело за завръщане на редките видове е възможно само с вашата подкрепа!

Контакти от страна на Зелени Балкани:
Ивелин Иванов - ръководител проект 
„Живот за брадатия лешояд“,  
моб. тел. +359887589995, e-mail: iivanov@greenbalkans.org