LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
***
24.11.2023

Участие във II-та Европейска конференция за лешоядите

През отминалата седмица се проведе едно от най-значимите събития за годината: II-та Европейска конференция за лешоядите в Касерес, Испания, която събра над 400 специалисти от целия свят, работещи по проучването и опазването на лешяодите.

Главни организатори бяха Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) подпомогнати от Junta de Extremadura, Съвет на провинция Касерес, Extremadura birding и финансирани от проект LIFE Aegypius Return, LIFE programme, Natura 2000.

Представители на Зелени Балкани и ФДФФ, част от екипа на проект „Живот за брадатия лешояд“  - представиха постигнатите резултата и успехи, както и предстоящите задачи във връзка с дейностите за черния и брадатия лешояд. Представители на проекта изнесоха следните презентации:
  •       Реинтродукция на едрите лешояди в България, към 2023 г.
  •    Метода на отложено освобождаване на белоглави и черни лешояди, отгледани във волиерни условия в процеса на реинтродукцията им в България.
  •    Данните за GPS проследяването свързват труповете на лешоядите, загинали от остра интоксикация, с мястото на приемане на отровната примамка, въпреки голямото отстояние между двете.
     
Осъществени бяха много контакти със стари и нови колеги и приятели, работещи с едрите лешояди. Екипът благодари лично и на представителите на Екстремадура и Андалусия, от където ще се доставят рехабилитирани черни лешояди за подпомагане на популацията в България.

Програмата след презентационните дни бе следвана от теренно посещение на знаковите места, в които се изпълняват консервационни дейности за лешоядите в Екстремадура. Екипът на нашия проект избра да посети Sierra de San Pedro.

Допълнителна информация:
Програмата https://4vultures.org/european-vulture-conference/programme-and-keynote-speakers/#Programme

Фотографии от събитето:
https://www.facebook.com/4Vultures/posts/pfbid026SDmCrmF1jzwi54ne7JyuAoaCXXzHnAXbxjveewV2P5aatf1heTdTjpUb1Ej2hjLl

https://www.facebook.com/4Vultures/posts/pfbid02okQAkq3SDJG1MZAb1C1E5cLKwengvubG98kCHUTXHg62suijcaDFABkS9mPjkYRRl

https://www.facebook.com/4Vultures/posts/pfbid051DsBHhnixaXu2JXJV2eGQsoseYoEcVB9Y4JsnA5BnPELqJFHVcyDaGbQLYJnXznl

https://www.facebook.com/4Vultures/posts/pfbid032FZ99JqrkJjKGE2DTRV77B4spJhxULHUkuJdcygPwRk9uVF6dHDhuXKPHCAtjxenl

За контакти:
Ивелин Иванов - ръководител проект; моб. тел: +359887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org
Симеон Марин - координатор природозащитни дейности; моб. тел: +359889223173; e-mail: smarin@greenbalkans.org