LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
***
02.10.2023

XJ Nikola: един от първите освободени белоглави лешояди от зоопарка Dierenrijk, Нидерландия - отглежда своето потомство

XJ Nikola – първият, дарен ни от зоопарк Dierenrijk, Нидерландия, белоглав лешояд вече отглежда своето потомство в дивата природа на България!
 
XJ Nikola беше излюпен и отгледан от успешната двойка белоглавави лешояди в зоопарка Dierenrijk преди седем години. Белоглавите лешояди достигат полова зрялост около петгодишна възраст и тогава започват да търсят партньор за цял живот.
 
Две години след излюпването на Никола, лешоядът бе дарен в България по проект на Зелени Балкани за реинтродукция на вида. Поддържането и увеличаването на популацията на лешояди в България е една от дейностите за опазване на природата, с които се ангажира природозащитната организация, като част от дейностите е освобождаването на млади лешояди в природата.
 
След пристигането си в България, бе настанен в адаптационната волиера край град Сливен, където се аклиматизира преди освобождаването. Малко по-късно бе освободен в Природен парк „Сините камъни“.
 
Никола е екипиран със сателитен предавател и това ни позволява да проследим къде се е установил: десетки километри северно от точката на освобождаване. Освободените от Зелени Балкани лешояди получават цветна крилометка с букви и цифри на крилото, метални и цветни ПВЦ пръстени на краката. По този начин Зелени Балкани по-лесно разпознават лешоядите, например на места за почивка и на скалите, където се размножават.
 
Благодарение на предавателя и наблюденията се знае, че Никола е намерил женска, с която сформираха двойка. Женският лешояд няма идентификации, така че вероятно е излюпен в природата. През 2022 г. двойката успя да отгледа собствено малко! За съжаление през 2023 г. двойката не беше успешна, което вероятно се дължи на лошите метеорологични условия през сезона.
 
 Белоглавите лешояди образуват двойки за цял живот. Всяка година белоглавият лешояд снася по едно яйце и ако не се излюпи, може да снесе второ яйце.


Статията е подготвена от зоопарк Dierenrijk: https://www.dierenrijk.nl/nieuws/xjnikola-een-van-de-uitgezette-vale-gieren/