LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
***
14.12.2023

Започна брачният период на двойката брадати лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Брадатите лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, са на прага на новия брачен период и това може да се види в значителната промяна в поведението им – активно строене на гнездо, взаимно чоплене на перата и първи опити за създаване на ново поколение.

Семейният живот на птиците започна през далечната 2009, когато бе сформирана двойката, а за първи път създадоха поколение през 2016. От тогава, всяка година брадатите лешояди отглеждат по едно или две малки и старателно се грижат за тях.

Размножителния сезон при този вид продължава около 6-7 месеца, приблизително до средата на юни месец, когато малкото напуска родното гнездо и става самостоятелно. За да бъдат сплотени в грижата за поколението, освен добро в добро здраве, птиците трябва да бъдат отглеждани в оптимални условия, а безпокойството трябва да бъде ограничено до минимум.

Дейността по размножаване на брадати лешояди е част от проект “Живот за брадатия лешояд” LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869, целящ възстановяването на вида в страната.

За контакти:
Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани –  тел.  042 607741
Ивелин Иванов - ръководител проект; моб. тел: +359887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org