LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
1
02.03.2024

Запознайте се с карталите на България - Фремут

Вижте как един от "карталите на България" мобилизира десетки хора в Австрия и то съвсем спонтанно и от интерес към този рядък вид....

Това е Фремут. Той е женска птица. Кръстена е на Волфганг Фремут (Wolfgang Fremuth - Frankfurt Zoological Society), един от хората, на които се дължи възстановяване на популациите на лешоядите в Европа. Той има значим принос за опазване биоразнообразието на Балканите и ключово значение за началото реинтродукциите на лешояди в България.

Карталът Фремуд е излюпен е през май 2020 в Испания. Той е една от птиците, дарени на България от Регионалното правителство на Extramadura, за да се завърне вида и у нас. През май 2022г. е приета в Спасителния център на Зелени Балкани, след което е пренасочена за пускане във волиерата в Долно Озирово.

След своето освобождаване Фремут доста си поскита из Европа, като стигна дори до Италия и до Полша. При това птицата е изминала 18747 km от юли 2022 до момента!
Както е видно, „карталите на България“ са и картали на Европа, не само заради произхода си и международната програма, от която са част, но и заради пътешествията си и вродения скитнически инстинкт на младите птици. Въпреки това голяма част от тях се завръщат в България, където са преминали период на приспособяване в адаптационни волиери и където създават двойки с други птици, освободени в рамките на програмата за реинтродукция (повторно връщане на вида).

Тези дни Фремут се оказа на 50-тина километри от Виена, в нетипичен за вида район от обработваеми земи и доста вятърни турбини. След като пуснахме координати на птицата във фейсбук групата Balkan Vultures, съвсем спонтанно и без никаква организация, няколко местни орнитолози от Австрия, колеги от австрийски граждански организации, местен учител по биология и фотограф са локализирали птицата на терен и са я наблюдавали. Тя е нощувала в една горичка, където е предизвикала вниманието на местните птици – кани и мишелови, които са я атакували, без тя да им обръща никакво внимание. Отзоваха се и колеги от Австрийската орнитологична централа, които са били притеснени от факта, че в района дебнат много опасности – като например да изяде убити с оловни сачми зайци, които да предизвикат отравяне, да се блъсне във вятърни перки, или да е изтощена, което да обясни присъствието ѝ в този нетипичен за нея район.

Оказа се, че за момента всичко с птицата е наред, но значимото в случая е как този рядък и интересен вид, за който малко хора в България знаят какви усилия се полагат, за да се завърне и колко е ценен, мобилизира десетки хора в Австрия, само за да го видят и да се уверят, че птицата е добре. Този случай е също добър пример как сателитните предаватели, с които са снабдени лешоядите са отлични за проследяване на птиците и подпомагане на оцеляването им.

Ще продължаваме да следим Фремут, както и другите картали, за да сме сигурни в успеха си за завръщането на вида в страната.

Контакти от страна на Зелени Балкани:
Ивелин Иванов - ръководител проект 
„Живот за брадатия лешояд“,  моб. тел. +359887589995, e-mail: iivanov@greenbalkans.org