LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
*
26.03.2024

Запознайте се с карталите на България - Любомирен (В7Е)

Любомирен е едно от нашите безценни карталчета – излюпени в дивата природа, след като успяхме да върнем вида в страната.
Той е миналогодишното малко на двойката черни лешояди, които загнездиха през 2021г. в Понор планина и отгледаха поколение за първи път през 2022г.

През м. 11.2023 г. Любомирен напусна района на Понор - ПП „Врачански Балкан“ и зимува в Източните Родопи. След успешното зимуване там на 21.03.2024 г., Любомирен се завърна в ПП „Врачански Балкан“ и се храни често на площадката над Долно Озирово.

Днес екипът на Фондация ЕкоОбщност, част от проекта „Бъдеще за брадатия лешояд“ подхрани лешоядите в района и успя да го снима отдалече в полет. На снимките по-долу може да го видите и заснет от фотокапана на площадката ни за подхранване.

Съвместната работа на граждански организации в цялата страна създава истинска мрежа, която подпомага завръщането на редките видове. След като екипът на Зелени Балкани, Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ и Дружеството за защита на хищните птици, успя да върне картала в България, сега птиците посещават и площадките за подхранване на Българско дружество за защита на птиците BirdLife Bulgaria в Източни Родопи, а птиците от Родопа планина посещават нашите места за подхранване в Стара Планина.

Вие също може да подкрепите усилията за опазване на уникалното ни природно наследство. Научете повече как на сайта на проекта https://vultureslife.greenbalkans.org/
#животзабрадатиялешояд #BeardedVultureLIFE


Контакти от страна на Зелени Балкани:
Ивелин Иванов - ръководител проект 
„Живот за брадатия лешояд“,  моб. тел. +359887589995, e-mail: iivanov@greenbalkans.org