LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
*
12.04.2024

Зелени Балкани представиха каузата ни на международното изложение "Природа, лов, риболов"

От 3 до 7 април екипът на Зелени Балкани взе участие в традиционното изложение ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ в Международен панаир Пловдив.

Международното изложение ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ e ориентирано към индустрията за свободното време и е форум за споделяне на нови идеи и перспективи, за вдъхновяване на значима промяна в моделите за опазване на околната среда, за алтернативна зелена икономика. 28-ото изложение „Природа, Лов, Риболов“ се проведе под егидата на Министерството на земеделието и храните и в партньорство с Изпълнителната агенция по горите, държавните горски предприятия,  Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС-СЛРБ), Лесотехнически университет - София и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Националното ловно-рибарско сдружение, Съюза на ловците и риболовците в България отбелязва 140 - годишнината от Организирано ловно движение в България. На изложението присъстваха над 70 фирми, представящи ловно и риболовно оборудване, туристическа екипировка и консумативи и  техника за дейности сред природата.

Зелени Балкани бяха единствената гражданска организация, представена на изложението. В петте му дни представихме каузата си пред стотици граждани, много от които получиха образователни или информационни материали за различни редки видове, като сред тях бяха много учители и преподаватели в университети, училища, детски градини. Ловци, риболовци и граждани научиха за заплахите за редките видове, които могат да бъдат преодолени с гражданска подкрепа, сред които безпокойството, използването на отрови, бракониерския отстрел и пр. Основен акцент по време на изложението бе представяне на дългогодишната ни програма за възстановяване на лешоядите в България и на новия ни проект - „Живот за брадатия лешояд“, който обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни - Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД,  Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния. Целта на проекта е да върне символа на българската природозащита - брадатия лешояд, а също така да подсили възстановената популация на черния лешояд - който бе възстановен в страната в рамките на предходния ни проект.

Два от дните на изложението, на щанда ни присъства част от екипа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Те представиха дейностите ни за спасяване на бедстващи диви животни от редки видове, благодарение на нашите "помощници" - гарвана - Джери, горската улулица - Лули и мишелова на Харис - Хари - наши стационарни пациенти, които не могат да бъдат върнати на свобода, но са обучени за образователни дейности и са снабдени със  специално разрешително за целта от МОСВ. Помагаха ни и  стажанти в Спасителния център, които са част от съвместната ни дейност с Тракийски университет, Стара Загора. Съвместно с колегите ветеринари те представиха работата ни, довела до завръщането на още един изчезнал от страната вид - ловния сокол  и проекта "Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния" (LIFE20 NAT/BG/001162).

Разпространени бяха образователни и информационни материали, част от приключилия през 2023 година проект "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти" ,чието информационно въздействие продължава и след края на проекта, чрез разпространението на материалите сред училища, детски градини и различни заинтересовани страни, каквито са и ловците и риболовците - общност от голямо значение за опазване на редките видове.


За допълнителна информация:
Eлена Стоева - сътрудник публичност в проект  - „Живот за брадатия лешояд“
Моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org