LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
***
18.12.2023

Зоопарк Берлин се присъедини към програмата за реинтродукция на белоглавия лешояд в Балкана

Зоопарк Берлин дари 2 белоглави лешояда  - Руди и Берни, излюпени и отгледани при тях, за да бъдат освободени в небето на България! Зоопарка пое и разходите по доставката им в България– портери и транспортни разходи. Благодарим им сърдечно за приноса към възстановяването на вида в Стара планина!
 
Птиците бяха настанени във волиерата за адаптация и освобождаване стопанисвана от Зелени Балкани, на територията на Природен парк „Сините камъни“. При настаняването бяха маркирани с крилометки и цветни ПВЦ пръстени, благодарение на които ще бъдат разпознавани в бъдеще. След презимуването им, птиците ще бъдат освободени през пролетта на 2024г.
 
Дирекцията на Природен парк „Сините камъни“ организира знаменателно посрещане на птиците с участието на ученици от Профилирана природо – математическа гимназия „Добри Чинтулов” и техния преподавател Росица Делчева. В младото поколение ни е надеждата за бъдещето на природата в България!
 
Дистанционното наблюдение върху поведението на ново настанените птици потвърди тяхната успешна първоначална адаптация: сменят нощувките по земята с такива по високите кацалки; взаимодействат си с останалите лешояди във волиерата – борят се за храната си; хранят се с храна идентична с тази, която ще намират след освобождаването си.
 
Всеки, който желае и има възможност може да подпомогне дейността на програмата, включително и чрез даряването на средства за закупуване на сателитни предаватели, които ще позволят непрекъснатото проследяване на птиците след освобождаването https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/Osinovi-leshoyad-.c142
 
Снимки: Свилен Стаматов, ДПП „Сините камъни“, Зелени Балкани.
 
За контакти:
Зелени Балкани:
Ивелин Иванов – ръководител проект; моб. тел: +359887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org
Симеон Марин – координатор природозащитни дейности; моб. тел: +359889223173; e-mail: smarin@greenbalkans.org
ДПП „Сините камъни“:
Красимир Цуцов – Koординатор за дейностите на ДПП “Сините камъни” по проект; моб. тел. +359885824803