LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Контакти

Зелени Балкани

Централен офис
гр. Пловдив, ул. Скопие 1
office@greenbalkans.org
тел. 032/626 977, 0887 877 557

Регионален офис
гр. Стара Загора, ул. Боруйград 30
тел. 042/622 401

Спасителен център за диви животни на
Зелени Балкани в Стара Загора
тел. 042/607 741