LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Галерия

Дейности по опазване на лешоядите

Дейности по опазване на лешоядите

снимка: Христо Пешев/ ФДФФ

Черни лешояди в природата на България

Отглеждане на брадати лешояди

Отглеждане на брадати лешояди

Credits: © Hansruedi Weyrich/ Vulture Conservation Foundation

Брадати лешояди в природата