LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
***
03.06.2024
Семинар “Борба с престъпленията срещу дивата природа и модерни технологии за мониторинг на биоразнообразието”.
Екип на проект “Живот за брадатия лешояд“ LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869 взе участие в семинар “Борба с престъпленията срещу дивата природа и модерни технологии за мониторинг на биоразнообразието”.
Повече
*
01.06.2024
Северозападното горско предприятие проведе среща с две ловнорибарски сдружения, по повод опазване на популациите на лешоядите
Дейностите по проект  „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE), изпълнявани от Консорциум с участието на Северозападно държавно предприятие – Враца, бяха представени накратко в рамките на Общото събрание на Сдружение „Ловно-рибарско дружество-Враца на 29 май и на Общото събрание на Сдружение „Ловно-рибарско дружество-Мездра-Роман“ на 31 май 2024г.
Повече
...
28.05.2024
Отпразнувахме 10 годишнината от завръщането на белошипата ветрушка в България и Деня на НАТУРА 2000
На 22 и 23 май екипът на Зелени Балкани по проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 отбеляза два празника – 10 години от завръщането на белошипата ветрушка в България и Деня на НАТУРА 2000!
Повече
1
17.05.2024
Рекордни числености на лешояди в ПП “Сините Камъни”
Близо 110 лешояди от трите вида, срещащи се в България се хранят в момента на площадката за подхранване в местността Каракютюк. Това е резултат от системната работа на парковата дирекция, екипът на Зелени Балкани и Фонда за дивата флора и фауна за завръщане на лешоядите, довела до възстановяването на белоглавия лешояд и картала в Източна Стара Планина и Парка. Освен тях  е наблюдаван и редкия екипетски лешояд, черна каня, скален орел.
Подхранванията на площадката се осъществяват редовно, като част от Плана за възстановяване на лешоядите. В резултат от съвместните усилия на държавните институции и гражданските организации, на територията на парка вече гнездят 2 – 4 двойки белоглави лешояди и  една двойка черни лешояди (картали).
Повече
*
15.05.2024
Три двойки черни лешояди в Природен парк "Врачански Балкан" отглеждат малки

Три малки черни лешоядчета се появиха на бял свят тази пролет. През 2024 г. в Природен парк „Врачански Балкан“ и Понор планина гнездят 5 двойки черни лешояди. За да се случи всичко това грижи за тях полагат от Фондация „Екообщност“ и Северозападно държавно предприятие-Враца, които  осъществяват различни дейности, свързани с опазване на птиците. Да припомним, че черните лешояди бяха възстановени като вид в района и бяха успешно разселени през 2020, 2021 и 2002г, като в момента наброяват 31 броя. Внасянето им от Испания, където имат най-големи популации, и настаняването им в адаптационни волиери бе осъществено от природозащитната организация „Зелени Балкани“ по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“.

Повече
1
25.04.2024
Лешоядката Тевес е наблюдавана в Италия
Колегите ни от Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino в Италия, споделят снимки на "нашия картал" Тевес (TEWES). Тевес е женска птица, освободена като част от програмата за реинтродукция на вида в България, но като повечето картали обича да си поскита, преди да се установи.
Повече
*
16.04.2024
За съдбата на картала Фремут
Станалият известен от обиколките си из цяла Европа - картал Фремут, е намерен в Румъния в безпомощно състояния да повръща кръв. От университета в Тимишоара и нашите партньори от Milvus Group  са пратили 2 екипа едновременно и действат за спасяване на птицата. Даден им е телефон за връзка за ветеринарни консултации със Спасителен център - Зелени Балкани / Wildlife Rescue Centre - Green Balkans.
Повече
*
27.03.2024
Семейна солидарност
Така изглежда семейната солидарност и равенството на половете в птичия свят.

Това са графики на гнездовото поведение на гнездящите двойки картали и в частност на две от двойките, гнездящи в Котелско.
Повече
*
26.03.2024
Рекордни числености от 20 двойки на черния и над 200 на белоглавия лешояд в България през 2024
Колкото повече – толкова по-добре…

Записан като изчезнал още през 1985 г. в Червената книга на България и все още по същия начин в изданието от 2011 г., и без нито една гнездяща двойка до 2021 г., черният лешояд през 2024 г. вече има национална популация от 18-20 двойки.
Повече