LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
*
16.04.2024
За съдбата на картала Фремут
Станалият известен от обиколките си из цяла Европа - картал Фремут, е намерен в Румъния в безпомощно състояния да повръща кръв. От университета в Тимишоара и нашите партньори от Milvus Group  са пратили 2 екипа едновременно и действат за спасяване на птицата. Даден им е телефон за връзка за ветеринарни консултации със Спасителен център - Зелени Балкани / Wildlife Rescue Centre - Green Balkans.
Повече
*
27.03.2024
Семейна солидарност
Така изглежда семейната солидарност и равенството на половете в птичия свят.

Това са графики на гнездовото поведение на гнездящите двойки картали и в частност на две от двойките, гнездящи в Котелско.
Повече
*
26.03.2024
Рекордни числености от 20 двойки на черния и над 200 на белоглавия лешояд в България през 2024
Колкото повече – толкова по-добре…

Записан като изчезнал още през 1985 г. в Червената книга на България и все още по същия начин в изданието от 2011 г., и без нито една гнездяща двойка до 2021 г., черният лешояд през 2024 г. вече има национална популация от 18-20 двойки.
Повече
1
28.02.2024
Черните лешояди загнездиха във Врачански Балкан за първи път от близо 100 години

Черните лешояди загнездиха във Врачански Балкан за първи път от близо 100 години. Двойката картали Патева и Бараба гнезди в естествено гнездо на територията на Природен парк “Врачански Балкан”.

Повече
1
21.02.2024
Първите за сезон 2024 в България черни лешояди снесоха яйца
Първите за сезон 2024 в България, две двойки черни лешояди снесоха яйца и започнаха мътене в Стара планина.
Този факт се дължи на програмата за реинтродукция на вида, довела до завръщането му в страната преди три години  - плод на близо 20 години усилия на екипа на Зелени Балкани, Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ, Дружеството за защита на хищните птици, Vulture Conservation Foundation и още десетки партньори и дарители.
 
Повече
1
19.02.2024
Белоглав лешояд бе блъснат на магистралата. Мобилизира много хора за спасяването си
На 16.02.2024г. един от белоглавите лешоядите – част от програмата за реинтродукция бе блъснат на магистрала Тракия. За ранената птица подадоха сигнали десетки граждани, а екип на Зелени Балкани се отзова мигновено на място. Съдействие са оказали и служители на Сектор Пътна Полиция – ОД на МВР Стара Загора, които няколко часа са стояли на място, за да не бъде блъсната ранената птица от други коли и да не се създаде предпоставка за ПТП.
Повече
*
29.01.2024
Пет двойки картали заемат гнездата си в Котел
Част от половозрелите картали в Котленска планина вече се държат в двойки и постепенно заемат изкуствените гнезда, които бяха изградени в проекта Живот за черния лешояд.
Трите двойките от 2023 се запазват в същия формат, като през 2024 има още две двойки, които се ухажваха миналата година, но сега вече достигнаха полова зрялост.
 
Повече
1
11.01.2024
Брадатият лешояд: предварителни резултати от Международния ден за наблюдение - 2023 г.
Всяка година, хиляди доброволци ни помагат да мониторираме брадатият лешояд (Gypaetus barbatus) в планинските региони на Европа. Между 14 и 22 октомври над 1100 участника, се присъединиха към най-голямата инициатива за „гражданска наука“  в полза на вида, като по този начин имаха своя доброволен принос за дейностите за опазване му. Колко брадати лешояди бяха наблюдавани?
Повече
*
26.12.2023
Рекордни числености на белоглавия лешояд в България
След докладвания от колегите от БДЗП зимен рекорд в Източните Родопи (323 инд.), белоглавият лешояд беше преброен от екипа на ФДФФ в рекордна численост също в Източна Стара планина (Котел – 93 инд.) и общо в четирите места на реинтродукция в страната (Източна Стара планина, Врачански Балкан, Кресна и Централен Балкан – общо 197 инд.), което доведе и до национален рекорд от общо 523 индивида. 
Повече