LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
*
01.04.2024

Технически доклад относно опазване на черните лешояди в България от 2022 до 2023 г.

Развълнувани сме да обявим публикуването на последния ни технически доклад, който описва усилията за опазване на черните лешояди в България от 2022 до 2023 г.
В този изчерпателен доклад ще откриете:
  • Подробна информация за процеса на повторно въвеждане и въздействието му;
  • Ключови констатации и анализ на данните за повторно въведената популация  на черен лешояд и тенденциите;
  • Влияние върху други видове лешояди;
  • Бъдеща стратегия за спешни и дългосрочни консервационни действия.
Нямаше да постигнем това без непоколебимата подкрепа на нашите отдадени членове на екипа, доброволци, партньори и поддръжници!
За да вникнете в очарователния свят на опазването на лешоядите, прегледайте пълния доклад по-долу.

Контакти от страна на Зелени Балкани:
Ивелин Иванов - ръководител проект 
„Живот за брадатия лешояд“,  
моб. тел. +359887589995, e-mail: iivanov@greenbalkans.org 
Реинтродукция на черния лешояд Aegypius Monachus в Стара планина, България. Двугодишен доклад за 2022-2023 г. Доклада е на англ. език
27.84 MB (pdf) Свали